گردهمایی خیرین آموزش عالی بنیاد علم و فناوری ۹۷/۶/۱۸

۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۳

در محل سالن اجتماعات صداوسیما با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری