افتتاح خوابگاه دخترانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ظرفیت ۲۵۰نفر موقوفه مهندس حسن رفتاری

۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۶ ۱۱