افتتاحیه ساختمان علی یار دهقانی در دانشگاه اصفهان ۹۷/۱۰/۱۷

۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۱ ۳