افتتاح خوابگاه دخترانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ظرفیت ۲۵۰نفر -دی ماه ۹۷

۳۰ دی ۱۳۹۷ ۳