پروژه های خیرین

نام پروژهتاریخ گزارشخیّر:نامخیّر:نام خانوادگی
اتااتناسیدحسینلاجوردی
محوطه سازی و اجرای تاسیسات زیربنایی دانشگاه9/24/2013مصطفیاحمدی
مجموعه آزمایشگاهی گلشهر2/4/2013محمدپالیزوان
ساختمان کتابخانه و اداری2/4/2013محسنرادنیا
تهیه نقشه های فاز اول طرح جامع2/4/2013محسنرادنیا
خوابگاه پسرانه الوند2/4/2013محسنرادنیا
ساختمان کارگاههای آموزشی2/4/2013محسنرادنیا
خوابگاه مردمی شرکت بیدستان- باهنر3/20/2012محمد کریمباریک بین
قرائت خانه قلم چی2/4/2013
بهداری داننشگاهشرکتشرکت ساختمانی و نصب صنایع پتروشیمی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۵