وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
کمک به ساخت حسینه3/21/2011
احداث حسینیه1/31/2012
اهدای یک دستگاه آب سرد کن3/21/2009علیخیرالدین
اهدای زمین3/21/2007ناشناسناشناس
اهدای یک دستگاه اتوبوس3/21/2009ناشناسناشناس
اهدای یک میز تحریر3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای227 جلد کتاب3/21/2011ناشناسناشناس
احداث حسینیه3/11/2012ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه2/12/2012ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه2/12/2012ناشناسناشناس
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۵