وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
اهدای 35 جلد کتاب دانشگاهی3/21/2007ناشناسناشناس
عضویت ماهانه اساتید3/21/2007ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/21/2009ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/20/2012ناشناسناشناس
کمک برای احداث حسینیه3/20/2010ناشناسناشناس
زمین
تاجر فسایی
انقلاب اسلامی3/21/1965اسماعیلچرخکار
کمک در ساخت تابلو سردرب و درب آموزشکدهعلی محمدچرخکار
بنیاد فرهنگی محمد صیرفیانمحمدصیرفیان
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۷ مورد.