وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
کمک برای احداث حسینیه3/20/2010ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه3/21/2011
کمک به ساخت حسینه2/12/2012ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه2/12/2012ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه3/21/2011ناشناسناشناس
کمک در ساخت تابلو سردرب و درب آموزشکدهعلی محمدچرخکار
یک قطعه زمین3/21/1999
نمایش ۳۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.