وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
عضویت ماهانه اساتید3/21/2007ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/21/2009ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/20/2012ناشناسناشناس
کمک برای احداث حسینیه3/20/2010ناشناسناشناس
انقلاب اسلامی3/21/1965اسماعیلچرخکار
کمک در ساخت تابلو سردرب و درب آموزشکدهعلی محمدچرخکار
مجموعه آموزشی- پژوهشی کشاورزیحسنییلاقی
نمایش ۳۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.