وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
30 دستگاه کامپیوترنادرشکیب
احداث حسینیه1/31/2012
احداث حسینیه3/11/2012ناشناسناشناس
انقلاب اسلامی3/21/1965اسماعیلچرخکار
اهدای 35 جلد کتاب دانشگاهی3/21/2007ناشناسناشناس
اهدای زمین3/21/2007ناشناسناشناس
اهدای کتاب3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای کتاب3/20/2010ناشناسناشناس
اهدای یک دستگاه آب سرد کن3/21/2009علیخیرالدین
اهدای یک دستگاه اتوبوس3/21/2009ناشناسناشناس
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.