وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
زمین
تاجر فسایی
کمک در ساخت تابلو سردرب و درب آموزشکدهعلی محمدچرخکار
بنیاد فرهنگی محمد صیرفیانمحمدصیرفیان
بنیاد فرهنگی محمد صیرفیانمحمدصیرفیان
پره های رادیاتور
مشعل گازینادرشکیب
دستگاه کوانتومتر و ملحقاتنادرشکیب
30 دستگاه کامپیوترنادرشکیب
مجموعه آموزشی- پژوهشی کشاورزیحسنییلاقی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.