وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
کمک به ساخت حسینه3/21/2011
احداث حسینیه1/31/2012
زمین
تاجر فسایی
پره های رادیاتور
یک قطعه زمین3/21/1999
انقلاب اسلامی3/21/1965اسماعیلچرخکار
مجموعه آموزشی- پژوهشی کشاورزیحسنییلاقی
اهدای یک دستگاه آب سرد کن3/21/2009علیخیرالدین
کمک در ساخت تابلو سردرب و درب آموزشکدهعلی محمدچرخکار
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.