وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
کمک به ساخت حسینه3/21/2011
احداث حسینیه1/31/2012
زمین
تاجر فسایی
پره های رادیاتور
یک قطعه زمین3/21/1999
اهدای یک دستگاه آب سرد کن3/21/2009علیخیرالدین
مشعل گازینادرشکیب
دستگاه کوانتومتر و ملحقاتنادرشکیب
30 دستگاه کامپیوترنادرشکیب
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.