لیست خیرین و واقفین

ردیفعنوان سازماننامنام خانوادگیimageName
1دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمحسنرادنیا
2دانشکده فنی مهندسی گلپایگانعباسمهدوی
3دانشکده فنی مهندسی گلپایگانحسینخاموشی
4دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمصطفیاحمدی
5دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمحترمعزیزی
6دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمحمدپالیزوان
7دانشگاه اصفهانعباسصناعت1285283392.jpg
8دانشگاه اصفهاناحمدقیصری اصفهانی1286147999.jpg
9دانشگاه اصفهانفرو ردینسجادی1287425010.jpg
10دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)محمد کریمباریک بین
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۵