اخبار

نشست مجازی خیرین آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت
نشست مجازی خیرین آموزش عالی مورخ ۹۹/۴/۲

نشست مجازی خیرین آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت

این نشست با همکاری ستاد خیرین وزارت عتف، صندوق رفاه دانشجویان و جمع کثیری از خیرین آموزش عالی و مسئولین دانشگاه ها تشکیل گردید هدف این نشست جلب حمایت خیرین محترم برای مشارکت در تعمیر و تجهیز خوابگاه های سطح ۴ و ۵ و ارتقای آنها به سطح ۱ است. در این طرح سهم تعمیر و تجهیز خوابگاه ها از صندوق رفاه دانشجویان ۴۰٪ ، منابع داخلی دانشگاه ها ۳۰٪ ، و حمایت خیرین ۳۰٪ است.

ادامه مطلب
تولید مواد ضد عفونی توسط دانشگاه کاشان به همت خیرین آن دانشگاه

تولید مواد ضد عفونی توسط خیرین دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان با همت متخصصین آن دانشگاه مواد ضد عفونی کننده و سایر وسایل بهداشتی را با پشتیبانی بنیاد حامیان آن دانشگاه تهیه نموده که با هماهنگی ستاد خیرین وزارت علوم در اختیار متقاضیان و کارکنان حوزه ستاد وزارت علوم قرار گرفت

ادامه مطلب