دکتر امید از حمایت های خیّرین و واقفین آموزش عالی در سال 1392 تقدیر کرد

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۷ کد : ۱۰۲۷۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۸
دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، از حمایت و پشتیبانی خیّرین و واقفین آموزش عالی در سال 1392 تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر امید د...
دکتر امید از حمایت های خیّرین و واقفین آموزش عالی در سال 1392 تقدیر کرد
دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، از حمایت و پشتیبانی خیّرین و واقفین آموزش عالی در سال 1392 تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر امید در آغاز سال جدید، از اقدامات و حمایتهای خیّرین و واقفین در حوزه آموزش عالی تقدیرکرد.
دکتر امید ضمن برشمردن برخی از خدمات و حمایتهای خیّرین در سال 1392 و مقایسه آن با سالهای گذشته، از روند رو به رشد مشارکت خیّرین در توسعه زیرساختهای آموزش عالی ابراز خرسندی کرد.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم با اشاره به رشد شتابان و فزاینده طرحهای عمرانی در حال ساخت خیّرین در سالهای اخیر، پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی خیّرساز را مطلوب دانست.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به نقش تعیین کننده خیّرین در توسعه زیرساختهای آموزش عالی، بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای استمرار حضور خیّرین و واقفین در حوزه آموزش عالی کشور تاکید کرد و استفاده از ظرفیتهای خیّرین و واقفین را جزو برنامه های اصولی وزارت علوم برشمرد.
دکتر امید در پایان ضمن برشمردن برخی از اقدامات و خدمات خیّرین و واقفین به آموزش عالی در سال گذشته، حمایتهای ایشان را قابل تقدیر دانست