دکتر امید: اقدامات وزارت علوم در حوزه خیّرین با انسجام و هماهنگی بیشتر ادامه پیدا می کند

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۰:۰۷ کد : ۱۰۲۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۴
دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم بر ادامه سیاستها و توسعه فعالیتهای وزارت علوم در حوزه خیّرین با انسجام، برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر تاکید کرد. به گز...
دکتر امید: اقدامات وزارت علوم در حوزه خیّرین با انسجام و هماهنگی بیشتر ادامه پیدا می کند
دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم بر ادامه سیاستها و توسعه فعالیتهای وزارت علوم در حوزه خیّرین با انسجام، برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر امید با اشاره به نقش بی بدیل و خدشه ناپذیر خیّرین در آموزش عالی، کمک و حمایت آنها را زمینه ساز رشد و توسعه زیرساختهای دانشگاهها و به تبع آن پیشرفت علمی کشور دانست.
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون اقدامات مثبت و ماندگاری توسط خیّرین در دانشگاههای مختلف کشور صورت گرفته است، خواستار مشارکت و همراهی بیش از پیش خیّرین در عرصه آموزش عالی کشور شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: امیدواریم با برنامه ریزی و اقداماتی که در کمیته خیّرین وزارت علوم انجام خواهد شد، در آینده شاهد رشد بیشتر مشارکتهای خیّرین و واقفین باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که حضور خیّرین و واقفین در دانشگاههای پیشتاز دنیا دارای آثار فراوان بوده است، یکی از اولویتهای اساسی وزارت علوم را ایجاد بستر مناسب برای حضور بیشتر خیّرین و واقفین در عرصه آموزش عالی کشور میدانیم