دکتر امید: لزوم احیا سنت پسندیده وقف علمی در کشور

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۷ کد : ۱۰۲۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۵
دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم بر لزوم احیا سنت پسندیده وقف علمی در کشور تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید، معاون اد...
دکتر امید: لزوم احیا سنت پسندیده وقف علمی در کشور
دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم بر لزوم احیا سنت پسندیده وقف علمی در کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در سخنانی به مناسبت هفته وقف، این سنت را پدیده ای دیرینه در تمدن بشری برشمرد و با ریشه داشتن این سنت در فطرت الهی انسانها، وقف را امری الهی معرفی کرد.
دکتر امید با اشاره به پیشینه وقف در فرهنگها و اقوام مختلف، تاکید کرد که فرهنگ وقف در دوره های مختلف با اشکال متفاوت در کشور وجود داشته و با ظهور اسلام و تایید و تاکید پیامبر عظیم الشان اسلام بر این سنت پسندیده، بر اهمیت آن افزوده شد.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم در ادامه، پیامبر اسلام و ائمه اطهار را از مهمترین عاملان و آمران به سنت پسندیده وقف دانست و با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام بر علم آموزی، حجم وسیع موقوفات در راه علم را از مهمترین عوامل پیشرفت علمی و شکوفایی تمدن اسلامی در سده های گذشته دانست.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به نقش واقفین و موقوفات آنان در شکل گیری مراکز بزرگ علمی در دوره اسلامی، ربع رشیدی و موقوفات متعلق به آن را یکی از بارزترین این مراکز برشمرد.
دکتر امید با بیان اینکه عوامل زیادی در شکل گیریو شکوفایی تمدنها نقش دارند، یکی از مهمترین عوامل را رشد و توسعه علمی معرفی کرد و این عامل را معلول عوامل دیگری از جمله حمایت های مادی و معنوی دانست و تصریح کرد: حمایتهای صورت گرفته از مراکز علمی در قالب موقوفات در سده های گذشته باعث پیشرفت علمی و به تبع آن اقتدار تمدن اسلامی ایرانی گردید.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگترین دانشگاههای دنیا با حمایت بنیادهای خیّرین و واقفین و درآمدهای حاصل از موقوفات اداره می شوند، یکی از الزامات و اقتضائات فعلی کشور را با توجه به شرایط سخت و دشوار دانشگاهها، احیای سنت پسندیده وقف علمی عنوان کرد.