دکتر امید: نشست روسای بنیادهای خیّرین دانشگاهها به زودی برگزار می شود

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۰ کد : ۱۰۲۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۲
دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری نشست بنیاد خیّرین دانشگاهها در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دک...
دکتر امید: نشست روسای بنیادهای خیّرین دانشگاهها به زودی برگزار می شود
دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری نشست بنیاد خیّرین دانشگاهها در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته خیّرین و واقفین در برخی  از دانشگاههای کشور، شناسایی الگوها و تجربه های موفق در زمینه استفاده از ظرفیتهای خیّرین و واقفین و انتقال وشناسایی آن تجارب در دانشگاههای دیگر را امری مهم و ضروری برشمرد.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، عوامل و گزاره های مختلفی را در نوع و میزان مشارکت خیّرین و واقفین در دانشگاههای کشور تاثیر گذار دانست و شناسایی این عوامل را نیز از دیگر امور لازم معرفی کرد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به اهداف و وظایف کمیته خیّرین وزارت علوم، شناسایی و معرفی الگوهای موفق و به وجود آوردن عرصه و بستر مناسب جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات تشکل های خیّرین موجود در دانشگاهها را جزو مهمترین برنامه های کمیته خیّرین وزارت علوم دانست.
دکتر امید در ادامه، حرکت دانشگاهها به سمت برنامه ریزی و اقدام برای بهره مندی از ظرفیتهای عظیم خیّرین و واقفین را از الزامات و ضرورتهای آموزش عالی کشور در حال حاضر برشمرد و خیّرین و واقفین را پشتوانه های محکم و قابل اتکاء برای دانشگاهها معرفی کرد.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم با تاکید مجدد بر انتقال تجربیات و اطلاعات تشکل های خیّرین دانشگاهها در زمینه تعامل با خیّرین و واقفین، برگزاری نشست های دوره ای در این خصوص را مهم و تاثیرگذار دانست و از برگزاری نخستین نشست هم اندیشی بنیادهای خیّرین دانشگاهها در آینده نزدیک خبر داد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تعداد بنیادهای فعلی خیّرین دانشگاهها را انگشت شمار دانست و با اشاره به تصمیم جمعی از خیّرین برای تشکیل یک بنیاد مردم نهاد در سطح کشور جهت حمایت از آموزش عالی، این اقدام را سرمنشا آثار و برکات فراوان برای دانشگاههای کشور دانست.
دکتر امید در پایان، بررسی مشکلات و موانع فراروی مشارکت خیّرین و واقفین در آموزش عالی و برنامه ریزی برای برطرف نمودن این مشکلات، تبادل اطلاعات و تجربیات تشکل های خیّرین و هم افزایی این تشکل ها در راستای اهداف کلان آموزش عالی را از مهم ترین اهداف برگزاری این نشست اعلام کرد