دکتر ساداتی نژاد از تاسیس بیست و هفتمین جامعه خیّرین دانشگاه ساز در دانشگاه قم خبر داد

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۷ کد : ۱۰۴۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۲
دکتر سید جواد ساداتی نژاد معاون حقوقی و امور مجلس و دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم از تاسیس بیست و هفتمین جامعه خیّرین دانشگاه ساز در دانشگاه قم خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ساداتی نژا...
دکتر ساداتی نژاد از تاسیس بیست و هفتمین جامعه خیّرین دانشگاه ساز در دانشگاه قم خبر داد
دکتر سید جواد ساداتی نژاد معاون حقوقی و امور مجلس و دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم از تاسیس بیست و هفتمین جامعه خیّرین دانشگاه ساز در دانشگاه قم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ساداتی نژاد با تاکید بر نقش اساسی خیّرین در تشکیل جوامع خیّرین دانشگاه ساز، آنان را در هر دانشگاه  متولی و گردانندگان حقیقی این تشکل های خیریه مردمی دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در ادامه، مردمی و غیر دولتی بودن این تشکلها را عامل پویایی و تحرک بیشتر آنها معرفی کرد و بر نقش جوامع خیّرین دانشگاه ساز بعنوان نمادی از مشارکت همگانی و مردمی در آموزش عالی کشور عنوان کرد.
دکتر ساداتی نژاد همچنین نقش دانشگاهها را بعنوان تسهیل گر و برطرف کننده موانع جهت حضور خیّرین و تشکیل جوامع خیّرین دانشگاه ساز بسیار مهم ارزیابی کرد و تعامل و همکاری دانشگاهها، خیّرین و جامعه خیّرین دانشگاه ساز را یک الگو برای کار گروهی و جمعی موفق دانست. دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم در پایان بر تشکیل جامعه خیّرین دانشگاه ساز در تمامی دانشگاههای کشور تاکید کرد