دکتر متکان از حمایتهای خیّرین دانشگاه ساز در سال 1391تقدیر کرد

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۸ کد : ۱۰۵۱۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۴
کبر متکان، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، از حمایت و پشتیبانی خیّرین دانشگاه ساز در سال 1391 تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم دکتر علی اکبر متکان، معاون ادا...
دکتر متکان از حمایتهای خیّرین دانشگاه ساز در سال 1391تقدیر کرد
کبر متکان، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، از حمایت و پشتیبانی خیّرین دانشگاه ساز در سال 1391 تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم دکتر علی اکبر متکان، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم در دیدار با جمعی از خیّرین، از حمایتهای بی شائبه و تحسین برانگیز آنان در حوزه آموزش عالی تقدیر کرد.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم ضمن برشمردن برخی از خدمات و حمایتهای خیّرین در سال جاری و مقایسه آن با سالهای گذشته، از روند رو به رشد مشارکت خیّرین در توسعه زیرساختهای آموزش عالی ابراز خرسندی کرد.
دکتر متکان با اشاره به رشد شتابان و فزاینده طرحهای عمرانی در حال ساخت خیّرین در سالهای اخیر، پیشرفت فیزیکی پروژه های خیّرساز را مطلوب دانست.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اذعان به نقش تعیین کننده خیّرین در توسعه زیرساختهای آموزش عالی، بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای استمرار حضور خیّرین در حوزه آموزش عالی تاکید کرد.
دکتر متکان در پایان ضمن برشمردن برخی از خدمات خیّرین به آموزش عالی در سال جاری، حمایتهای ایشان را قابل تقدیر دانست