رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم ازمعرفی خیّرین 15 دانشگاه برای صدور حکم عضویت در هیاتهای امنا خبرداد

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۲ کد : ۱۰۹۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۷
دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم از معرفی خیّرین 15دانشگاه به مرکز هیات امنای این وزارت جهت صدور حکم عضویت در هیاتهای امنای دانشگاهها و مناطق خبر دا...
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم ازمعرفی خیّرین 15 دانشگاه برای صدور حکم عضویت در هیاتهای امنا خبرداد
دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم از معرفی خیّرین 15دانشگاه به مرکز هیات امنای این وزارت جهت صدور حکم عضویت در هیاتهای امنای دانشگاهها و مناطق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم، ضمن تاکید بر نقش و حضور موثر و تعیین کننده خیّرین و واقفین، حضور و مشارکت آنها را در دانشگاههامهم ودلگرم کننده دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای خیّرین و واقفین در راستای پیشبرد اهداف آموزش عالی کشور تاکید کرد.
دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم با اشاره به اهمیت مشارکت دادن و سهیم کردن مردم در امور مختلف، این امر را یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دانست و با اشاره به برخی از مصادیق حضور و مشارکت مردم در پیشبرد اهداف کشور، بر راهگشا بودن حضور مردم در رفع نوسانات و مشکلات تصریح کرد و این تدبیر را موجب برطرف شدن مشکلات و محدودیتها دانست.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم در ادامه با بیان برخی از رویکردهای کمیته خیّرین وزارت علوم برای مشارکت هر چه بیشتر توده های مردم در پیشبرد اهداف آموزش عالی کشور و توسعه کمی و کیفی زیر ساختهای آن، حضور خیّرین در هیاتهای امنای دانشگاهها و مناطق را یکی از مهمترین راهکارهای کمیته خیّرین وزارت علوم دانست و تاکید کرد: در صورت محقق شدن کامل این موضوع ، خیّرین از نزدیک در جریان مشکلات و محدودیتهای دانشگاهها قرار می گیرند ضمن اینکه مشارکت دادن خیّرین در تصمیم سازی و تصمیم گیریها موجب افزایش انگیزه و هم افزایی آنها و به تبع آن موجب پر رنگ تر شدن حضور و حمایت در مقیاس گسترده تر از آموزش عالی کشور می شود.
دکتر امید در پایان خاطرنشان کرد: کمیته خیّرین وزارت علوم تاکنون خیّرین 15 دانشگاه را برای صدور حکم عضویت در هیات امنای دانشگاهها به مرکز هیات امنای وزارت علوم معرفی کرده است و امیدواریم با ادامه این روند در آینده شاهد حضور بیشتر خیّرین در هیاتهای امنای دانشگاهها و مناطق و به تبع آن افزایش حجم مشارکت خیّرین در توسعه زیرساختهای آموزش عالی کشور باشیم