امضای تفاهم نامه همکاری وزارت علوم و جامعه خیرین دانشگاه ساز

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۸ کد : ۳۵۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۸
تفاهم نامه همکاری جامعه خیرین دانشگاه ساز و معاونت پژوهش و فناوری  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  توسط  دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری و دکتر سید جواد ساداتی نژاد  دب...
امضای تفاهم نامه همکاری وزارت علوم و جامعه خیرین دانشگاه ساز
تفاهم نامه همکاری جامعه خیرین دانشگاه ساز و معاونت پژوهش و فناوری  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  توسط  دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری و دکتر سید جواد ساداتی نژاد  دبیر کمیته خیرین  این وزارت به نمایندگی از جامعه خیرین دانشگاه ساز  به امضا  رسید.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، موضوع این تفاهم نامه بستر سازی برای حضور و مشارکت خیرین و واقفین  در حوزه پژوهش است و براساس آن  در راستای بند الف  ماده 17قانون برنامه پنجم توسعه  کشور ، وزارت علوم  50درصد هزینه پژوهش هایی را که  مابقی آن توسط خیرین تقبل شده است پرداخت می کند.
همچنین حمایت مالی 50درصدی برای تامین تجهیزات پژوهشی  که 50درصد باقیمانده آن توسط خیرین تامین شده باشد با تایید شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) ، اعلام اولویتها و لیست نیازهای حوزه پژوهش و فناوری آموزش عالی  ، همکاری و همراهی با خیرین در جهت ایجاد بنیادهای خیریه حمایت از نخبگان و پژوهشگران و مشارکت و همکاری با کمیته خیرین وزارت علوم در تجلیل و قدردانی از خیرین از تعهدات معاونت پژوهش و فناوری  وزارت علوم در این تفاهم نامه است.
براساس یکی از مواد این تفاهم نامه کمیته خیرین وزارت علوم نیز به تشویق و ترغیب خیرین و واقفین برای سرمایه گذاری در حوزه پژوهش پرداخته و نیازهای این حوزه را  به جامعه خیرین دانشگاه ساز اعلام خواهد کرد