افتتاح مرکز تحقیقاتی صنعتی انرژی ایجاد شده توسط خیرین محترم دانشگاه بیرجند توسط مقام عالی وزارت

۲۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۳۵۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۸
افتتاح مرکز تحقیقاتی صنعتی انرژی ایجاد شده توسط خیرین محترم دانشگاه بیرجند توسط مقام عالی وزارت