کلنگ زنی مرکز کار آفرینی در حال احداث توسط خیر محترم دکتر زنگویی دانشگاه بیرجند

۲۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۳۵۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۴
کلنگ زنی مرکز کار آفرینی در حال احداث توسط خیر محترم دکتر زنگویی دانشگاه بیرجند