پنل و کارگاه اینده پژوهی اموزش عالی ایران با موضوع اینده منابع مالی دانشگاه

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۵۱۷۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۶
پنل و کارگاه اینده پژوهی اموزش عالی ایران با موضوع اینده منابع مالی دانشگاه

پنل و کارگاه آینده پژوهی آموزش عالی ایران با موضوع آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع در موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی (حوزه خیرین) برگزار گردید.