چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مهلت ارسال ایده از ۱۸ مرداد تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۲۳:۰۸ کد : ۵۶۱۲۰ اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۲۱
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مهلت ارسال ایده از ۱۸ مرداد تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان  مهلت ارسال ایده از ۱۸ مرداد تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹