نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور

تفاهم نامه سه جانبه دفتر ارتباط با صنعت،ستاد خیرین و خیر محترم دکتر اسپرورین امضاء شد

۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰ کد : ۵۸۸۶۲ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۲۱
روز چهارشنبه ۹۹/۹/۲۶ در حاشیه مراسم نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور ،تفاهم نامه سه جانبه دفتر ارتباط با صنعت،ستاد خیرین و خیر محترم دکتر اسپرورین امضاء شد
تفاهم نامه سه جانبه دفتر ارتباط با صنعت،ستاد خیرین و خیر محترم دکتر اسپرورین امضاء شد