دکتر متکان بر لزوم نگاه ویژه دانشگاهها به حوزه خیّرین تأکید کرد

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۸ کد : ۹۸۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۴
دکتر علی اکبر متکان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم بر لزوم نگاه ویژه و جدی دانشگاهها برای جلب مشارکت خیّرین تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر متکان در ح...
دکتر متکان بر لزوم نگاه ویژه دانشگاهها به حوزه خیّرین تأکید کرد
دکتر علی اکبر متکان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم بر لزوم نگاه ویژه و جدی دانشگاهها برای جلب مشارکت خیّرین تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر متکان در حاشیه سیزدهمین اتاق فکر، برنامه ریزی و سیاستهای راهبردی وزارت علوم با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه آموزش عالی در توسعه و پیشرفت کشور، افتخارات علمی کشور را ناشی از سرمایه گذاری نظام در حوزه آموزش عالی دانست و افزود: افزایش روحیه خودباوری و سرمایه گذاری بیش از پیش در حوزه آموزش عالی باعث فتح پی در پی قله های علم و دانش به دست جوانان مومن این مرز و بوم می شود.
رئیس کمیته خیّرین وزارت علوم در بخشی دیگر از سخنان خود حضور و مشارکت خیّرین در حوزه آموزش عالی را بسیار مهم و تاثیر گذار دانست و ضمن اشاره به خدمات زرین خیّرین در بخش مدرسه سازی و برطرف شدن مشکلات این حوزه به دست توانای آنها، تصریح کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی هرگاه مردم در جریان مشکلات و محدودیتها قرار بگیرند برای کمک به توسعه و پیشرفت کشور وارد عرصه می شوند و با عزم و همت خود، دولت را برای رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی یاری می کنند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر اهمیت مقوله خیّرین و آثار و برکات پرشمار آن در حوزه های مختلف عنوان کرد: در سالهای گذشته در حوزه آموزش عالی به دلایل مختلف از ظرفیتهای خیّرین به صورت منسجم و هدفمند استفاده نشده اما وزارت علوم با تاسیس کمیته خیّرین در سال گذشته به دنبال تقویت و رونق این حوزه و استفاده از توانمندی های خیّرین است.
دکتر متکان ضمن برشمردن اقدامات صورت گرفته در این حوزه، خواستار نگاه جدی و ویژه دانشگاهها به حوزه خیّرین و برنامه ریزی در این حوزه شد.