اخبار - آرشیو

راه های سهیم کردن هموطنان خارج از کشور در توسعه و اقتدار علمی کشور بررسی شد

راه های سهیم کردن هموطنان خارج از کشور در توسعه و اقتدار علمی کشور بررسی شد

در دیدار دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و قائم مقام ستاد خیّرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر سید جواد قوام شهیدی، دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، راه های...

ادامه مطلب