اخبار برگزیده - آرشیو

تولید مواد ضد عفونی توسط دانشگاه کاشان به همت خیرین آن دانشگاه

تولید مواد ضد عفونی توسط خیرین دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان با همت متخصصین آن دانشگاه مواد ضد عفونی کننده و سایر وسایل بهداشتی را با پشتیبانی بنیاد حامیان آن دانشگاه تهیه نموده که با هماهنگی ستاد خیرین وزارت علوم در اختیار متقاضیان و کارکنان حوزه ستاد وزارت علوم قرار گرفت

ادامه مطلب