اخبار برگزیده - آرشیو

۳۶ خوابگاه دانشگاه فنی وحرفه ای در ۱۸ استان کشور که با حمایت صندوق رفاه دانشجویان،خیرین اموزش عالی و دانشگاهها در طرح ارتقاء خوابگاهای دانشجویی مشارکت داشتند.روز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ ،افتتاح گردید.

افتتاح ۳۶ خوابگاه در دانشگاه فنی حرفه ای

ادامه مطلب
۳۶ خوابگاه دانشگاه فنی وحرفه ای در ۱۸ استان کشور که با حمایت صندوق رفاه دانشجویان،خیرین اموزش عالی و دانشگاهها در طرح ارتقاء خوابگاهای دانشجویی مشارکت داشتند.روز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ ،افتتاح گردید

افتتاح ۳۶ خوابگاه با حضور مشاور وزیر، رئیس صندوق رفاه، خیرین محترم آموزش عالی، رئیس و معاونین دانشگاه فنی حرفه ای افتتاح گردید.

ادامه مطلب