رئوس برخی از اقدامات بنیادها

تعداد بازدید:۴۵۳۱
  • حمایت از نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی
  • اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان نخبه و ممتاز
  • حمایت از دانشجویان بی بضاعت از طریق وام های شرافتی
  • ساخت فضای آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی
  • تسهیل در ازدواج های دانشجویی از طریق کمک های مادی و معنوی
  • تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری
  • کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
  • حمایت از پروژه ها و رساله های پایانی دانشجویان به منظور رفع نیازهای کشور و سوق به سمت کارآفرینی
  • کمک به شکل دهی شرکت های دانش بنیان و تقویت شرکت های دانش بنیان موجود
  • کمک به ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و همچنین گسترش مراکز و پارک های موجود