گزارش عملکرد ستاد خیرین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۳۴۷۰

گزارش عملکرد هفت ماهه اول سال ۹۷ شامل بازدیدها، برنامه ها و اقدامات اجرایی، جمع آوری لیست خیرین دانشگاه ها / ‏‬ موسسات / ‏‬ پژوهشگاه ها، تهیه مطالب برای جلد دوم کتاب حامیان علم و فناوری 


لینک دانلود فایل