تماس با ما

تعداد بازدید:۳۲۳۶

تلفن دفتر ستاد خیرین وزارت علوم تحقیقات و فناوری (آقای کریمی - مسئول دفتر):  ۸۲۲۳۳۰۳۰

فاکس ستاد خیرین :    88575695